برنامه تلویزیونی چشم روشنی

چشم روشنی برنامه زنده اجتماعی پخش شده از شبکه یک سیما با اجرای مجریان توانمند آقایان سید علی ضیاء و امیرحسین مدرس می باشد  که در این برنامه اپلیکیشن ” رادیو بوک” به مخاطبان معرفی گردید. شرکت ارتباطات گستران کادوس در 3 قسمت از این برنامه ،به تعداد 10 قرعه کشی انجام داد و درکل مبلغ 500.000.000 ریال جایزه نقدی به مردم عزیز در سرتاسر ایران تقدیم نمود. جدول برندگان به شرح ذیل می باشد :
ردیف تاریخ برنده جایزه شماره تلفن مبلغ جایزه(ريال)
1 97/09/02 امید زیبایی 915***8926 50,000,000
2 97/09/02 محمد مختاری 915***7201 50,000,000
3 97/09/02 حسین نجفی 915***2561 50,000,000
4 97/09/02 گلناز سیفی 939***0382 50,000,000
5 97/09/03 علی عرب نیاسری 913***2150 50,000,000
6 97/09/03 فریده کریمی 991***6324 50,000,000
7 97/10/16 مهدی بابایی 919***9745 50,000,000
8 97/09/04 محمد احمدی 918***1530 50,000,000
9 97/09/04 محسن نوروزی 918***4561 50,000,000
10 97/09/04 احمد نوابی 919***9967 50,000,000
جمع کل 500,000,000

دیدگاه ها بسته شده اند.